dbLink – Büyük Veri Analiz ve Anomali Tespit Uygulaması

Büyük Veri Analiz ve Anomali Tespit Uygulaması dbLink; her türlü formata sahip büyük veriyi kaynaklarından gerçek zamanlı toplayabilen, toplanmış olan veriyi işleyip analiz ederek veri içinde saklı olan kilit bilgiye erişimi sağlayan ve veri içerisindeki tekil, grup ve bağlamsal her türlü anomaliyi tespit eden bir Kullanıcı Varlık Davranışı Analiz (User Entity Behavior Analysis) Uygulamasıdır.

dbLink, internet kaynaklarından IoT cihazlarına kadar çok çeşitli kaynaklardan gerçek zamanlı veri toplayabilir; formatlarından bağımsız olarak verileri gerçek zamanlı ve derin öğrenmeye dayalı olarak işleyebilir. Metin, görsel, video verilerinden analog/dijital sinyal verilerine, sensör verilerinden log kayıtlarına, ağ hareketi verilerinden cihaz sağlık durumu verilerine kadar yapısal olan veya olmayan her türlü veri içerisindeki tekil anomalilerin yanı sıra grup anomalileri ve bağlama dayalı anomalileri tespit ederek erken uyarı ve alarmlar üretebilir.

dbLink canlı olarak akan veriler üzerinde tüm bu işlemleri yapabildiği gibi mevcut verilerin sisteme manuel olarak yüklenmesi sonucunda eldeki veriler üzerinde de ilişki analizi ve anomali tespiti de yapabilmektedir.

Uygulama Alanları

Tekil Anomali

Büyük veri içerisindeki bir noktanın verinin geri kalanının dağılımından farklı olmasının tespiti

Grup Anomali

Her bir veri setinin kendi içinde normal sınırlarda bulunduğu ancak grup olarak bakıldığında anomali olan durumların tespiti

Bağlama Dayalı Anomali

Uzamsal ve/veya zamansal olarak verinin farklılık gösterdiği durumların tespiti


Raporlama

dbLink Analiz sonuçlarını farklı formatlarda raporlayabilir.

Veri Kaynağı Tanımlama

Toplu veri yükleme desteği sunar. Yeni bir veri kaynağı çok kısa bir sürede sisteme entegre edilebilir.

Alarm ve Erken
Uyarı

İstenilen eşik değerlerine ulaşılması durumunda alarm üretir.