dbLink

Büyük Veri Analiz ve Anomali Tespit Uygulaması

Büyük Veri Analiz ve Anomali Tespit Uygulaması dbLink; her türlü formata sahip büyük veriyi kaynaklarından gerçek zamanlı toplayabilen, toplanmış olan veriyi işleyip analiz ederek veri içinde saklı olan kilit bilgiye erişimi sağlayan ve veri içerisindeki tekil, grup ve bağlamsal her türlü anomaliyi tespit eden bir Kullanıcı Varlık Davranışı Analiz (User Entity Behavior Analysis) Uygulamasıdır.

DataBoss_dbLinkBuyukVeriAnalizVeAnomaliTespitUygulamasi_v1
DataBoss_UzayZamansalVeriAnaliziVeOlayTahminiUygulamasi_v1

Bilgiye Dayalı Adımlar

Uzay Zamansal Veri Analizi ve Olay Tahmini Uygulaması

Sistemlerinizin ürettiği verileri, doğru ve güvenilir tahminlere dönüştürün! DataBoss’un kendisini sahada ispat etmiş Uzay Zamansal Veri Analizi ve Olay Tahmini Uygulaması ile atacağınız adımları bilgiye dayalı olarak atın!

Doğal Dilin Gücü

Yapay Zekâ Tabanlı Doğal Dil İşleme Uygulaması

Yapay Zekâ Tabanlı Doğal Dil işleme uygulamalarınıza limit koymayın! Metinden 24 farklı varlık çıkarımı ve 14 sınıf duygu çıkarımı yapabilen teknolojilerle Doğal Dilin gücünü uygulamalarınıza yansıtın!
DataBoss_YapayZekaTabanliDogalDilislemeUygulamasi_v1
DataBoss_YapayZekaTabanliSohbetChatbot_v1

En Gelişmiş Teknoloji

Yapay Zekâ Tabanlı Sohbet ChatBot’u

Yapay Zekâ Tabanlı Doğal Dil İşleme alanındaki birikimimiz ve tecrübemizle, uygulamada, güvenilir sonuçlar verecek ve doğal iletişime en yakın tecrübeyi sağlayacak chatbot çözümleri sunuyoruz.