HAVADİS

AÇIK KAYNAK
VERİ TOPLAMA ve ANALİZ ÜRÜNÜ

Dünyada olan bitenden HAVADİS’iniz olsun!

HAVADİS, gazetelerde, bloglarda, sosyal medya ve diğer web platformlarında paylaşılan metin, görüntü ve videoların hızlı ve güvenilir şekilde gerçek zamanlı toplanıp, yapay zekâ tabanlı birçok analizin yapılmasını, veri içeriklerinin güvenirliliğinin ve doğruluğunun tespit edilmesini, ileriye yönelik çıkarımların yapılmasını sağlar.

ÇOK AMAÇLI AÇIK KAYNAK VERİ TOPLAMA ÜRÜNÜ

HAVADİS, gazeteler, bloglar, sosyal medya ve diğer web platformlarının takibine yönelik birçok farklı konuda ihtiyaçlarınızı karşılayacak geniş kapsamlı bir üründür.

KAMUOYU YOKLAMASI

Belli bir konu hakkında kamuoyu yoklaması (duygu durum tespiti) ve farklı konulara kamuoyu ilgisinin karşılaştırılması.

POPÜLARİTE TESPİTİ

Belli organizasyon, nesne, kişi, olay vb. için belli dönem içerisinde sosyal medyada konuşulma oranı

ANOMALİ TESPİTİ

Belli bir konunun aniden sosyal medyada birbiri ile ilişkisiz gruplar tarafından gündeme getirilmesinin tespiti (anomali)

ETİKET TESPİTİ

Belli bir konuda en çok paylaşılan etiketlerin tespiti

OLAY TAHMİNİ

Tespit edilen anomalilerden ileriye yönelik olarak olay tahmini

ALGI DEĞİŞİM TESPİTİ

Belli bir kişi/kurum hakkında zaman içerisinde kamuoyunun duygu ve düşüncelerindeki değişim

KARŞILAŞTIRMA

Belli bir konuda farklı kişi/kurum/organizasyonların sosyal medya parformanslarının karşılaştırılması

KAYNAK TESPİTİ

Bir paylaşımın ilk olarak hangi kullanıcı tarafından yapıldığının tespiti

ETKİLEYİCİLERİN TESPİTİ

Belli konuları en çok hangi kullanıcıların gündemde tuttuğunun ve belli konularda sosyal medyayı en çok etkileyen kullanıcıların tespiti

VE DİĞER...

Ve daha birçok konuda raporlama yetenekleri

ÖZELLİKLERİNİ KEŞFEDİN

HAVADİS hem internet verileri hem de lokal verileriniz üzerinde birçok analiz hizmeti sunabilir.

Veri Toplama

Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok ve diğer Sosyal Medya Platformlarından, Ekşi Sözlük ve benzeri sitelerden, Tüm Haber Sitelerinden, Blog'lardan, Forumlardan ve talep edilen herhangi bir başka internet kaynağından metin, görsel ve video verileri canlı olarak toplanabilmektedir.

Veri İşleme

Toplanan tüm veriler analiz öncesinde türlerine göre farklı şekillerde işlenmektedir. Bu işlemelerde ve sonrasındaki analizlerde metinler için Türkçe, İngilizce, Farsça, Arapça, Kürtçe dilleri desteklenmektedir.

7
havadis_istanbul_sozlesmesi

Veri Analizi

HAVADİS, Veri Analizi kapsamında birçok yetenek barındırmaktadır. Bunların bir kısmı:

Anomali Tespiti

Analizi yapılan veriler içerisindeki tekil, grup ve bağlama dayalı anomaliler gözetimsiz öğrenme metotları ile tespit edilebilmektedir.

Olay Tahmini

Analizi yapılan geçmiş ve güncel verilerden yola çıkılarak ileriye yönelik tahminler yapılabilmektedir.

havadis_sokaga_cikma_yasagi
havadis_kurum_sirket

Kurum/Şirket İçi Veriler

HAVADİS, sosyal medya ve internet kaynaklarından toplanan veriler üzerinde yapabildiği veri işleme ve analizlerin tamamını kurum/şirket içi metin, görsel ve video verileri üzerinde de gerçekleştirebilmektedir. Bu yetenek sayesinde, kurum/şirket içi verilerden anlam çıkarılması ve anomali tespiti konusunda da hizmet sunabilmektedir.

Özelleştirme

HAVADİS yaşayan ve sürekli geliştirilen bir sistemdir. İhtiyaca göre internetten veye lokal olarak yeni veri kaynaklarının eklenmesi, yeni yapay zekâ yeteneklerinin ve yeni görselleştirme yeteneklerinin kolay ve hızlı bir şekilde sisteme eklenmesi mümkündür.

havadis_izmir_depremi2

HAVADİS ANALİZ GÖSTERİMLERİ

HAVADİS ile her konu hakkında sosyal medya ve her türlü internet haber kaynağı verileri üzerinde analizler yapılabilmektedir.

Yapılan tüm analizler özet raporlar şeklinde sunulabilmektedir.

Oluşturulan tüm raporlarda grafik gösterimlerinin yanı sıra, analiz sonuçları özet metinler halinde de sunulabilmektedir. Raporlar tek seferlik veya periyodik olarak üretilebilmektedir.

HAVADİS, grafik gösterimler için çok farklı alternatiflere sahiptir:

havadis_rapor1_img6

HAVADİS RAPORLARI

HAVADİS ile sosyal medya ve internet kaynakları üzerinde bir çok amaca yönelik raporlamalar yapılabilmektedir.

Bazı örnek rapor kapsamları

Belli bir konu hakkında kamuoyu yoklaması (duygu durum tespiti)

Belli bir kişi/kurum hakkında zaman içerisinde kamuoyunun duygu ve düşüncelerindeki değişim

Belli organizasyonun, nesnenin, kişinin, olayın vb. belli dönem içerisinde sosyal medyada konuşulma oranı

Bir paylaşımın ilk olarak hangi kullanıcı tarafından yapıldığının tespiti

Belli bir konuda en çok paylaşılan etiketlerin tespiti

Belli bir konunun en çok hangi kullanıcılar tarafından gündemde tutulduğunun tespiti

Belli bir konunun aniden sosyal medyada birbiri ile ilişkisiz gruplar tarafından gündeme getirilmesinin tespiti (anomali)

Belli bir konunun sosyal medya ve internet gündemindeki ağırlığının zamansal değişimi

Belli bir konuda sosyal medyayı en çok etkileyen kullanıcıların tespiti

Belli konuda farklı kişi/kurum/organizasyonların sosyal medya performanslarının karşılaştırılması

Belli konulara kamuoyunun ilgisinin karşılaştırılması

Sizin İhtiyacınız Olan Analiz?

DİĞER ÖZELLİKLERİ

HAVADİS çok farklı ihtiyaçları karşılayabilecek çeşitlilikte yeteneklere sahip olan ve oldukça esnek bir sistemdir.

DİL DESTEĞİ

İhtiyaca göre yeni dil destekleri sisteme eklenebilir.

VERİ KAYNAĞI ÇEŞİTLİLİĞİ

Her türlü yeni veri kaynağı sisteme hızlı bir şekilde tanıtılabilir.

FARKLI GRAFİK GÖSTERİMLERİ

Grafik gösterimleri çeşitlendirilebilir ve özelleştirilebilir.

İLİŞKİ ANALİZİ

Veri içerisinde ilişki analizi ve benzer analizler yapılabilir.

HARİTA DESTEĞİ

İnternet paylaşımları içerisinde lokasyon bilgisi bulunan veriler harita üzerinde filtrelenip gösterilebilir.

HAVADİS hakkında daha fazla bilgi edinmek için

SOSYAL MEDYA
REKLAM TAKİBİ VE RAPORLAMASI HİZMETİ

Sosyal medyada markanızın reklamlarını takip edin!

HAVADİS AdExplorer sayesinde dijital pazarlama ekosistemine dair herşey Twitter, Facebook, Instagram, Youtube ve daha birçok mecra üzerinden rahatça takip edilebilmektedir.

İstenilen dil ve bölgede markaların yayınlamış oldukları her türlü reklama, reklam harcamalarına ve ulaşılan kişi tahminleri gibi bilgilere çok rahat bir şekilde erişim sağlanabilmektedir. Farklı markalara ait reklam verileri etkili görsellerle karşılaştırılabilmektedir.

HAVADİS AdExplorer veri toplama algoritmaları bütün sosyal mecralarda reklamların gösterildiği her türlü demografik yapıyı simüle edecek şekilde tasarlanmıştır.
Böylece hangi yaş grubu ve cinsiyetin reklamlarınıza daha fazla ilgi gösterdiği tespit edilebilmektedir.

için