Anomali Tespit Sistemleri

AnomaliTespit_NelerYapiyoruz_1200x1000_01

Doğru Yaklaşımlarla Fark Yaratan Sonuçlar Alıyoruz

Gerçek hayat verilerinden elde edilen çok değişkenli zaman serilerinde (her zaman adımında birçok farklı kanaldan veri gelmesi durumu) anomali tespiti oldukça zorlu bir görevdir. Anomali tespitinde anomalinin tanımının yapılması, sorunun çözümünde büyük bir yol kat edilmesini sağlar. Eğer anomali tanımı net yapılmış ise elde edilen veriler içinden etiketli bir set oluşturmak ve bu set üzerinden eğitim yapmak çok daha başarılı sonuçlar alınmasını sağlar. Çok kaynaktan canlı olarak akan büyük miktardaki veri üzerinde gerçek zamanlı analiz ve anomali tespiti konusunda geliştirmiş olduğumuz birçok çözüm mevcut.

Anomali tespiti kapsamında sunduğumuz çözümler, şöyle sıralanıyor:

  • Nokta anomali tespiti: Veri içerisindeki bir noktanın verinin geri kalanının dağılımından çok farklı olması durumları
  • İçeriğe bağlı veya koşullu anomali tespiti: Uzamsal ve/veya zamansal olarak verinin farklılık göstermesi durumları
  • Toplu veya grup anomali tespiti: Her bir veri setinin kendi içinde normal sınırlarda bulunduğu ancak grup olarak bakıldığında anomali oluşturduğu durumlar

Bu çözümlerin kullanım alanları arasında ise şunlar bulunuyor:

  • Sistemler üzerinde işlem öncesi/esnası/sonrası için veri işleme ve analizi
  • Diagnostik (Hata Tespit) ve Prognostik (Hata Önleme) amaçlı gerçek zamanlı Analiz, Anomali Tespit, Uyarı, Raporlama, Görselleştirme çözümleri
  • Son kullanıcı için çevresel farkındalık asistanı
  • Kestirimci bakım uygulamaları
AnomaliTespit_NelerYapiyoruz_1200x1000_02
AnomaliTespit_NelerYapiyoruz_1200x1000_03

Videolarda Anomali Tespit Sistemleri

Video Anomali Tespit çözümlerimiz, çevre ve olaydan bağımsız bir şekilde, salise hassasiyetinde ve çoklu anomali tespiti yapabiliyor. Geliştirdiğimiz video anomali tespit çözümleri, her türlü sistemde doğrudan kullanılacak kadar genelleştirilmiş olmakla beraber problem için özelleştirme imkanı da sağlıyor.

Büyük Veride Tekil, Grup ve Duruma Bağlı Anomali Tespit Sistemleri

Her türlü büyük veri üzerinde bağlamsal ve zamansal düzensizliklerin, derin öğrenme yöntemleriyle tespit edilmiş örüntülere aykırı durumların tespitini yapan çözümlerimiz de bulunuyor.

AnomaliTespit_NelerYapiyoruz_1200x1000_04