Etik Değerlerimiz

DataBoss_EtikDegerler_v2

Yapay Zekâ’nın İnsan için Olduğunu Biliyor, Yapay Zekâ’yı İnsanlığın Faydası Adına Geliştiriyoruz.

Sürücülerden otonom araçlara; cerrahlardan ameliyat robotlarına; pilotlardan otonom uçaklara, insanın teknolojiye hâkim olduğu noktadan, teknolojinin insansa hâkim olduğu noktaya doğru bir dönüşüm yaşıyoruz. Bu dönüşümün lokomotifi, yapay zekâ. Biz de yapay zekâ konusunda yenilikçi teknolojiler ve ürünler geliştiriyoruz; ancak bunu, “Önce insan” bakış açısı ile yapıyoruz. Bu kapsamda, insan hayatını kolaylaştıran karar destek sistemleri geliştiriyoruz. Bunu yaparken de insan hayatına değer katmayı amaçlıyoruz.

Etik Değerleri, Kurumsal Kültürümüze İşliyoruz

Etik değerler konusundaki yaklaşımımızı, kurum kültürü haline getirdik. Bunu, ekip arkadaşlarımızla yaşatıyoruz ve ileriye taşıyoruz.

Yaklaşımımız

Etik Yapay Zekâ Uygulamaları geliştirmek için, geliştirenlerin etik değerlere sahip olması gerektiğini biliyoruz. Bu doğrultuda, DataBoss olarak faaliyetlerimizde, bir dizi noktayı göz önünde bulunduruyoruz.

Tüm faaliyetlerimizi, kanunlar, kurallar ve ahlaki değerler çerçevesinde yürütüyoruz.

Kişisel verilerin korunması konusuna büyük bir hassasiyetle yaklaşıyoruz.

Emniyeti ön plana alıyoruz. Hassas alanlarda kontrolü, tamamen yapay zekâya bırakmıyoruz. Kontrol, her zaman insanda kalıyor.

Gerçek hayatta çalışan, güvenilir çözümler sunuyoruz. Yapay zekâ sistemlerinde; kullanılan teknolojiler ve veri setleri ile yapılan düzenlemelerle gerçeği yansıtmayan fakat insanları etkileyecek sonuçlar üretmek mümkün. Biz, her zaman, teknik olarak yapılabilecekleri ve yapılamayacakları açıkça ortaya koyuyoruz ve yapılamayacak işleri üstlenmiyoruz.

Yapay zekâ ile topluma, her yönüyle fayda üretmeyi hedefliyoruz. Etik açıdan problemli gördüğümüz projelerde yer almıyoruz.

DataBoss_EtikDegerler